Geschiedenis van de Franse Bulldog - Page 4

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Article Index
Geschiedenis van de Franse Bulldog
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
All Pages

 

De vooruitgang.

Waren het in eerste instantie de Fransen en de Engelsen, die tot de schepping van de Franse Bulldog zijn gekomen, het is zeker dat de vervolmaking nadien door internationale samenwerking is geschied.
De Amerikanen, waarbij geld geen rol speelde, kochten de goede exemplaren in Frankrijk op.
Het was Mr. Harrison, die de eerste exemplaren in Amerika importeerde.
Geimponeerd door het ras en de gedrevenheid om deze honden in Amerika nog verder de perfectioneren, keerde Mr. Harrison in gezelschap van George Phelps uit Philadelphia terug naar Frankrijk en wisten daar tegen hoge bedragen de tophonden op te kopen.
In Amerika bloeide de fok van de Franse Bulldog op tot bijzondere hoogte en rond 1925 waren dan ook de mooiste exemplaren te zien in Amerika.
Rond 1920 kwam de ontwikkeling in Engeland ook weer goed op gang en na de oorlogscrisis importeerden zij enkele goede nakomelingen van Nellcote Gamin uit Amerika en konden zo weer een goede basis opbouwen.
Engeland staat dan ook na de 2e Wereldoorlog zeer hoog aangeschreven in de wederopbouw van het ras.
In Duitsland was het de hr.Hartenstein, die de eerste bulletjes vanuit Frankrijk meenam naar zijn vaderland.
Ook hier werd in 1913 een club gesticht, die het belang van het ras zou gaan behartigen. Dit werd de I.K.B.F. (Internationale Klub fur Franzosische Bulldoggen) en droeg dan ook een internationaal karakter. Het bestuur bestond uit de hr.Hartenstein (Duitsland), M nans de Corre (Frankrijk), de concertmeester Lagrange (ook een aanhanger van het ras) en mevr. Sacher en mevr. Muller uit Oostenrijk.
Thans draagt de club in Duitsland nog dezelfde naam, echter het  internationale karakter ervan is verdwenen. De na-oorloogse periode geeft ook hier weer een opbloei te zien. Zeer bekend en ook belangrijk voor ons land zijn de  v.d.Grimmelsburg-honden en de honden uit de  Von Ratibor und Corvey-kennel geweest.
Deze honden hebben, samen met de Engelse importen en de Nederlandse fokproducten, het bestand in ons land tot grote hoogte gebracht.
Men komt ze heden ten dage nog op vele stambomen in ons land tegen.

Ons land was echter ook onder de indruk van het ras gekomen rond de eeuwwisseling. De eerste Franse Bulldog op een tentoonstelling in ons land was in 1907.
Het was een teefje, genaamd  Negresse en gefokt door een zekere heer Desplasse. Zij werd gekeurd door Graaf v.Bijlandt en haar eigenaar was de hr. A.Outshoorn uit Antwerpen
Een jaar later waren op de tentoonstelling te Amsterdam 4 exemplaren te bezichtigen. Voor zover bekend heeft de heer van Enthoven het eerste nestje Franse Bulldoggen in ons land gefokt  in 1908. In 1912 waren er in ons land 12 Franse Bulldoggen te bewonderen.
Men had toen nog twee varieteiten, namelijk de Franse Bulldog en de Franse Dwergbulldog. Deze twee varieteiten stonden apart ingeschreven in het N.H.S.B., doch werden als een ras tegelijk gekeurd.
Het zou echter tot na de 1e Wereldoorlog duren voordat de fokkerij in ons land in bredere vorm van de grond zou komen.
In 1917 werden 3 reutjes en 1 teefje uit Engeland geimporteerd door Mevr. v.d.Linden uit Rotterdam, terwijl in datzelfde jaar 1 teefje uit Duitsland werd geimporteerd door mej.Schuld uit  s-Gravenhage, waar in 1914 drie teefjes het levenslicht zagen, doch pas in 1917 werden ingeschreven in het N.H.S.B.
Meer importen volgden. In het N.H.S.B. van 1929 werd kond gedaan van 2 Franse Bulldoggen, die sinds 1918 hun kampioenschap behaald hadden; het waren Charlotte of Birmingham en Guilford Topper.
U ziet het, importen uit Engeland.
Toch had ons land in die tijd al 3 keurmeesters tot zijn beschikking.
Het waren de heren van Enthoven, Schuld en v.d.Hulst.
Er werden in dat jaar 22 reuen en 24 teven in het N.H.S.B. bijgeschreven.
Bekende namen van mensen, die zich in die tijd met de fokkerij bezig hielden zijn: mevr. Hulsman, mevr. Frowein-Gratema, mevr. Jonker-Floeser, mevr. De Wit-Kranz en mevr. Bontekoe-Hylkema, zo te zien wel een damesaangelegenheid in die jaren. Een zeer mooie foto van 2 prachtige teefjes, eigenaar: mevr. Bontekoe-Hylkema, staat afgedrukt in het N.H.S.B. uit 1929.
Het waren haar eigen gefokte Bibi�s Mussolini en Bella v.Konigswinter, gefokt door mevr. De Wit-Kranz.
Van deze twee dames is mij bekend dat zij het ras altijd trouw zijn gebleven en ook nooit, zelfs tot op hun oude dag, zonder bulletje door het leven zijn gegaan.
De 2e Wereldoorlog zorgde er voor dat de fokkerij nagenoeg tot stilstand kwam.
In 1944 kwamen weer nieuwe kennelnamen naar voren, o.a.  Cillys kennel van de fam. Teenstra te Leek en  v. Vredelust, wat voor die  tijd een zeer gepaste naam was, van mevr. Adriaansen te  s-Gravenhage.
En ja hoor, ook de oud-gedienden doken weer op:  v.Konigswinter van mevr. De Wit-Kranz en  Bibis-kennel van mevr. Bontekoe-Hylkema.
In deze na-oorlogse tijd werden diverse honden uit Duitsland en Engeland geimporteerd. Vele fokkers kwamen er bij en namen het werk van hun voorgangers over.

Het is niet mijn bedoeling u te overstelpen met namen van kennels of personen, maar ik meen dat wij deze mensen, die na de oorlog de draad weer opgepakt hebben, dank verschuldigd zijn, omdat zij het waren die het bestand van het ras tot een acceptabele basis maakten en zodoende de huidige fokkers de gelegenheid boden om het ras verder uit te bouwen.
Nederland staat dan ook niet voor niets op dit moment als de top aangeschreven in de Franse Bulldoggenwereld.